Citylogistik, lastcyklar, elfordon och segling

Innovation och småföretag

Spenderat dagen med mobila kontoret (datorn) i knät på Småföretagardagen som fokuserade på innovation, jobbskapande och hur småföretag kan hitta finansiering för sin innovation. Paneldebatten kring Fredrika Gullfots tweet var kanske den mest uppfriskande. Den stod mellan Fredrika, Annie Lööf och Vinnovas GD, Charlotte Brogren. Se videon här.

VD:n för Entreprenörskapsforum Pontus Braunerhjelm inledde dagen med de olika områden de jobbat med under 20år. Nu börjar de med hållbarhet men desvärre är den satt inom parantes i presentationen. Jag hoppas Entreprenörskapsforum inser potentialen ”1 trillion $/year” i cirkulär ekonomi & tar bort parantesen.

Sen fortsatte en diskussion om jobb mellan Magdalena Andersson, Joha Eklund, Peter Norman, Anders Wilhelmson @Peepoople & Mernosh Saatchi. Anders Wilhelmson menade att hinder är entreprenörens drivkraft och jag antar att han menade att allt fokus på regelförenkling kan vara fel spår. Mernosh Saatchi lyfte sänkt tröskel för 1:a anställning och de diskuterade om slopad arbetsgivaravgift för den första medarbetaren kunde vara en väg. Det skulle helt klart göra att vi vågar anställa vår första heltidsanställd tidigare än nu.

Annie Lööf nämnde sänkt skatt på personaloptionerna och att de tillsatt en utredning som tittar på detta. Viktigt för startups som inte kan betala hög lön till nyckelpersoner, bra! Här skriver Borg & @annieloof om personaloptioner & här MP & @bolund. Nu blir det förstås ännu mer intressant hur Socialdemokraterna ställer sig till detta, men de har inte svarat de gånger jag frågat via twitter.

Jag ställde denna fråga till Björklund (efter hans inlägg om skolan) via twitter, men moderatorn hann inte fråga: ”När får vi se hållbarhet & entreprenörskap som ETT ämne i skolan? Ska företagen överleva i framtiden är det viktigt.”

Att vara med och ställa om från linjär till cirkulär ekonomi handlar lika mycket om att framtidsäkra företags lönsamhet och överlevnad som att se till att mänskligheten håller sig innanför planetära gränser och säkra vår framtida välfärd.

Ramböll som utvärderat Almi invest & statligt riskkapital redovisade att helt enligt riktlinjerna går bara 10% till cleantech. Undrar om de andra 90%(handel, industri etc) går till framtidssäkrade företag med uppdaterad affärmodell & cirkulära materialflöden? När jag bytte några ord med Almi invests representant på plats så erkände han att de inte hade tittat på den sidan av sina portföljbolag. Verkligen dags att göra det.

Intressant dag och jag kände att jag helt klart kunde göra en insats via twitter att belysa avsaknaden av ett framtid-perspektiv där enda möjligheten för företag är att verka inom en cirkulär ekonomi som stärker samhället snarare än undergräver det som dagens linjära ekonomi gör. Kan vi hoppas att nästa års småföretagardagar tar sig an den utmaningen?