Citylogistik, lastcyklar, elfordon och segling

Crowdfunding cargo bike

50% av jordens befolkning lever i städer och detta ställer transport av gods och människor inför stora utmaningar, både logistiskt och från ett miljöperspektiv. Då siffran väntas bli närmare 70% inom de kommande 25 åren, blir utmaningarna ännu mer uppenbara. Traditionellt har man löst detta genom fler och större vägar för biltrafiken, men vi tror på lastcykelns potential.

Vi tror helhjärtat på att vi kan ändra sättet som gods transporteras inom storstäder med omnejd. En delvis EU-finansierad studie från cyclelogistics.eu visar att 51% av allt gods som idag körs med motorfordon kan istället köras på lastcyklar.

Och här kommer vi in i bilden – med våra olika typer av lastcyklar och släp, kan vi ta upp till 300kg och 3 kubikmeter. Även en lägenhet eller ett kontor går att flytta på lastcykel.

Vi har drivit MOVEBYBiKE i Stockholm under ett år nu och sen i höstas är vi fyra personer som delar på två ”heltidstjänster”. Till en början fick vi låna släp från MOVEBYBiKE i Malmö men i vintras köpte vi in våra två första egna lastcyklar av den typ som syns i videon. Vi grundare finansierade dem genom att inte ta ut lön under vintern, det håller inte längre men vi behöver ändå investera i en ännu större lastcykel.

Så nu behöver vi din hjälp att finansiera vår nästa lastcykel, för att bidra till en bättre och trevligare stad med färre lastbilar. I gengäld får du transporter tillbaka för samma summa du stöttar med. Vare sig du vill ha något transporterat i Stockholm, Malmö, Örebro eller Lund. Klicka dig in till vår crowdfunding nedan för att läsa mer & se vår video över året som gått.

Även om vi inte skulle nå längre än vårt delmål 2500 € eller inte ens det så når vi ändå ut med vårt budskap och etablerar oss på allvar i Stockholm. Redan nu har flera olika aktörer hört av sig, som sett vår crowdfunding, och vill bidra eller samarbete på olika vis. Det är några av de stora fördelarna med crowdfunding jämfört med att tampas med banker om ett vanligt banklån. Sist jag försökte söka ett vanligt banklån till ett nystartat företag så tog det ett år av förhalning från deras sida innan de tillslut sa nej.

Detta inlägg blir #blogg100 nr 1.